Eivind Ebbell Ødegaard

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Gjennom flere år med IT strategi, arkitektur, teknisk prosjektledelse og implementering på agendaen har Eivind opparbeidet seg mye kompetanse. Han er uredd i teknologivalgene, har en utpreget kundeorientering og har i alle prosjektene hans opparbeidet seg en solid tillit. Innehar et tydelig «struktur» gen, og er veldig glad i teknologi.

eivind e