Jan Erik Larsen

senior project manager

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Jan Erik har erfaring fra ledelse av høyt kvalifisert teknisk personell, samt den forretningsforståelse som er nødvendig for å være et bindeledd mellom teknikk og forretning. Hans styrke er å hurtig få oversikt over komplekse strukturer, både organisatoriske og tekniske. I tillegg er han innovativ og inkluderende i sin fremtoning

Jan Erik Larsen