Marius Iversen

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Marius har 10 års erfaring med IT infrastruktur. Teknisk fokus har i hovedsak vært rettet mot
Microsofts systemportefølje, mens organisasjonskompetanse og kundeorientering
har gitt han oppdrag innenfor serviceledelse og prosjektledelse. Idag arbeider Marius som prosjektleder og er i tillegg konstituert som IT leder for en divisjon i et større internasjonalt konsern.  

marius