Snæthor Halldorsson

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Snæthor har 12 års erfaring som prosjekt- og porteføljeleder. Han er målrettet og motiveres av å jobbe med leveranser som understøtter forretningen. Som konsulent er han opptatt av å ha god struktur med et øye for detaljer i tillegg til overordnet fokus. Snæthor har ekstra fokus på menneskene i teamet, og jobber for et godt samarbeid og miljø. Han er en engasjert leder, som tar ansvar og evner å nå de resultatmål som er satt.

Snæthor Halldorsen