Stefan Haug

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Stefan har hatt roller som arkitekt og technical lead de siste årene. Han er målrettet, ærlig og ansvarsfull, og ivrer etter å tilegne seg ny kunnskap. Finner det veldig motiverende å jobbe med leveranser, og er vant til å arbeide under strenge tidsfrister. Har benyttet både Microsoft Solution Framework og ITIL som rammeverk og hjelpemidler, og liker å lese, revidere og skrive teknisk dokumentasjon.

Stefan Haug