Sten Tore Fredriksen

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Sten Tore har siden 1999 jobbet som konsulent, seniorkonsulent og kursleder på high-end Microsoft teknologi. I perioden har Sten Tore gjennomført en rekke konsulentoppdrag i store og komplekse miljøer. I de siste årene har fokuset vært mot arkitektur og design av avansert infrastruktur, samt automatisering og profesjonalisering av større driftsmiljøer og migrerings-prosjekter. I prosjektoppdrag de siste sju årene har Sten Tore hatt lederfunksjon, enten som arkitekt eller «technical lead».

stentore