Vegar Norum

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Vegar har jobbet 15 år i IT-bransjen. De siste 10 årene har han jobbet med omfattende leveranser til norsk og nordisk næringsliv, finanssektor og offentlig virksomhet innenfor både stat, kommune og helsesektor. Sentrale oppgaver har vært design, rådgivning og implementasjon av hovedsakelig Microsoft og Citrix plattformer. Han har også bistått i teknisk salgsstøtte til salg og tilbudsprodusenter samt kunderådgivning. Gjennom sitt arbeid har Vegar Norum opparbeidet seg betydelig erfaring innen disse områdene og kan vise til svært gode resultater.​Vegar Norum