KARRIERE

Vi søker alltid dyktige medarbeidere som ønsker å utgjøre en forskjell.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre sammen.
Kontakt oss på post@avan.no

Rune Netland


Senior Consultant

Se Profil

Jan-Erik Moberg


SALES Director

Se Profil

Terese Skeide


Senior Sales Executive

Se Profil

Runar Jacobsen


senior advisor

Se Profil

John Henriksen


Senior Advisor

Se Profil

Robert Blomberg


Senior Project Manager

Se Profil

Thomas Sannes


Senior Project Manager

Se Profil

Ole Petter Bakkom


Senior Project Manager

Se Profil

Torild Egeland


Seniorkonsulent

Se Profil

Bjørn Rasmussen


senior Project Manager

Se Profil

Einar Asting


Senior Consultant

Se Profil

Harald Oldeide


Sales Executive

Se Profil

RÅDGIVNING

LØSNINGER

RESULTATER

Avan består av erfarne konsulenter med spesialistkompetanse innen IT og virksomhetsledelse. Vi gir råd basert på en helhetsforståelse av oppgaven, og anbefaler de best egnede løsningene, uavhengig av teknologi.

Avan er et rendyrket konsulentselskap. Vi leverer ekspertise innen prosjektledelse, prosessledelse, IT arkitektur og teknologiledelse. Vi er kjent for høy ytelse og presise leveranser

PROSJEKTLEDELSE

Våre prosjektledere er først og fremst ledere. De inspirerer, skaper trygge rammer og bygger velfungerende team. Som ledere tar de ansvar for gjennomføringen, forankringen og måloppnåelsen i prosjektet. Med lang erfaring fra digitaliseringsprosjekter, vet de hva som skal til for å lykkes. Våre ledere kan inneha ulike roller innen områder som programledelse, interimledelse, prosessledelse og service management.

ENDRINGSLEDELSE

Våre endringsledere arbeider med den menneskelige siden av prosjektet og hvordan virksomheten best kan oppnå ønsket resultat. I de fleste prosjekter hviler store deler av gevinsten på om løsningen blir tatt i bruk, og gir nytteverdi for den enkelte. Gjennom en strukturert prosess og bruk av anerkjente metoder hjelper våre sertifiserte endringsledere virksomheter å lykkes med endringsreisen. Endringslederen er erfaren innen forankringsarbeid, helhetlig kommunikasjon, brukeradopsjon og organisasjonsutvikling.

ARKITEKTUR

Våre rådgivere innen arkitektur har riktig balanse mellom teknologi, prosesser og organisasjon. Spennvidden innen vår kompetanse dekker løsnings-, teknisk- og softwarearkitektur, samt virksomhetsarkitektur. De er spydspisser innenfor sine fagområder, og har lang erfaring fra ulike bransjer og organisasjoner. Denne kombinasjonen gir en unik breddekompetanse. De har en praktisk tilnærming til utfordringer og løser komplekse problem-stillinger på en effektiv måte.

DIGITAL RÅDGIVNING

Våre spesialister er erfarne rådgivere med en nisjekompetanse innen en eller flere teknologiområder. De har balanse mellom fokuset på teknologi, prosesser og organisasjon, og en riktig kombinasjon av spiss- og breddekompetanse. De gir råd basert på helhetsforståelse av oppgaven, og anbefaler de best egnede løsningene, uavhengig av teknologi. Vår fagekspertise er blant annet innen automatisering, virtualisering, cloudtjenester, sikkerhet og identitet.

Rune Netland

Senior Consultant


"Forstå behovet til kunden. Hvem er de, hvor kommer de fra og hvilke ønsker har de."

 

Rune startet sin fascinasjon for teknikk og data som tiåring. Det begynte med spill og nysgjerrighet, men da maskinen begynte å halte tok han det et steg lenger enn de fleste. Han åpnet opp maskinen og oppdaget at det var et hav av muligheter for å påvirke, endre og forbedre ytelsen på egenhånd. Denne evnen til å dykke ned i problemstillinger, og metodisk undersøke hva som er status og hvordan man skal gå frem for å finne løsninger, har han tatt med seg og utviklet videre gjennom en over 15 år lang karriere.

 • AVAN

Jan-Erik Moberg

SALES Director


"Rett konsulent til rett oppdrag. Når det treffer, oppstår det magi."

 

Når Jan Erik møter på et problem, er hans første, naturlige reaksjon å tenke hvilke muligheter som oppstår. Mulighetsfokuset sitter i ryggmargen og positiviteten smitter over på alle rundt ham. For Jan Erik er det ytterst viktig å ha det godt i arbeidshverdagen, men som han selv understreker, å ha det godt betyr ikke bare å ha det gøy. Det innebærer at man kjenner seg utfordret, at man er i utvikling, og at man merker på tilbakemeldinger fra kunder og kolleger at man er verdifull.

 • AVAN

Terese Skeide

Senior Sales Executive


«Å innføre ny teknologi er lett, men å få menneskene med er vanskeligere. Lykkes du med dette, er gevinstrealiseringen stor»

 

Terese har lang erfaring fra konsulentbransjen og salget for henne, er drivet etter å skape resultater. Å hjelpe våre kunder, er å finne rett konsulent med rett kompetanse og personlighet. Når dette treffer, gir det glede og energi. Hun drives av nysgjerrighet og trigges av kunnskapsrike og personlig kompetente mennesker. Nettopp dette er Experis AVAN for henne.

 • AVAN

Runar Jacobsen

senior advisor


"Tydelig eierskap og endringsledelse er avgjørende for en vellykket innføring av ny teknologi"

 

Runar har et brennende engasjement for at ny teknologi tas i bruk i hele organisasjonen. Mange investerer i felles IT løsninger for sine ansatte, men har store utfordringer med adopsjon og gevinstrealisering. Runar har sin spisskompetanse innen samhandlingsprosjekter og adopsjon i store organisasjoner, og vet hva som må til for å lykkes.

 • AVAN

John Henriksen

Senior Advisor


“Organisering, forankring og gevinstrealisering”

 

Peter Drucker uttalte en gang at ”det eneste som utvikler seg selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner”.

Det er John ganske enig i, og med hans genuine interesse for ledelse og organisasjonskultur har han fokus på menneskene som kan skape forandringene. Hans ambisjon og målsetting er alltid en omforent organisasjon når endringer og utvikling er på agendaen. John har hentet mange

erfaringer i sine roller som leder av store endrings- og utviklingsprosesser, samt i sine oppdrag som prosjekt- og interimleder i store organisasjoner.

 • AVAN

Robert Blomberg

Senior Project Manager


 

 • AVAN

Thomas Sannes

Senior Project Manager


"Det er viktig å ha overblikk, slik at man til enhver tid kan se helheten av et prosjekt."

 

Når Thomas jobber går han bredt ut for å undersøke hvilke interessenter det er i organisasjonen. Med det mener han hvilke holdninger og erfaringer folk har som er relevante for prosjektet. Han søker for å finne hvor det er motstand og hvilke forventninger som eksisterer, fordi mange av interessentene har mye historikk å bidra med, og all informasjonen hjelper prosjektet med å forstå og tolke hvordan de skal gå frem og gjøre trygge valg av folk til rett oppgave.

 • AVAN

Ole Petter Bakkom

Senior Project Manager


"Sterkt eierskap, god kommunikasjon og evne til å forenkle avanserte oppgaver"

 

Ole Petter tar eierskap, ser helhet i prosesser og er løsningsorientert. Viktig egenskaper er å forenkle avanserte oppgaver,slik at leveransen blir i henhold til målsetting og kundens ønsker. Ole Petter har prosjektledererfaring fra store konserner med komplisert

infrastruktur og avanserte systemer. Med rett team og rett «attitude» er ingenting umulig. Legg på litt god humør og målrettet positiv stå på vilje blir prosjektet en suksess.

 • AVAN

Torild Egeland

Seniorkonsulent


«Det er ikke den sterkeste som overlever, heller ikke den mest intelligente. Det er den som er mest tilpasningsdyktig til endring»

 

Med den digitale tidsalderens enorme endringstakt mener Torild at virksomhetens endringsevne er et sentralt konkurransefortrinn. Som mangeårig rådgiver og konsulent på store IT- og endringsprosjekter har hun erfart at digitalisering handler mer om mennesker enn teknologi. Endringens kunst dreier seg i stor grad om å få med seg menneskene på endringsreisen. Torild brenner for endringsledelse og for å bidra til at virksomheter oppnår resultater gjennom gode, smidige prosesser og strukturer.

 • AVAN

Bjørn Rasmussen

senior Project Manager


"Sammen for suksess"

De mest spennende, krevende og komplekse utfordringene løses best av kompetente og engasjerte mennesker som arbeider godt sammen. Positivitet avler positivitet, engasjement avler engasjement og suksess avler suksess. Engasjement smitter - Tenk om vi kan lykkes i lag? Bjørns hovedoppgave er å bidra med målrettet engasjement for å nå de målene som er satt. For i en tid hvor det eneste sikre er at det vil blir endringer, er evnen, viljen og engasjement til å tilpasse oss og lære viktige suksessfaktorer hos oss selv og våre organisasjoner.

 • AVAN

Einar Asting

Senior Consultant


«Forretningsforståelse er viktig for suksessfulle leveranser»

 

Einar er opptatt av å gjøre kundenes hverdag enklere. Enten ved hjelp av tekniske løsninger eller gjennom prosesser. Med bred erfaring fra både kunde- og leverandørsiden, er han god på å finne ut hvor det gjør vondt, og hva han sammen med kunden kan gjøre med det. Sammen med forretningsforståelse og god kommunikasjon, er dette viktige bidrag for å lykkes.

 • AVAN

Harald Oldeide

Sales Executive


"Glade kolleger og glade kunder er mine viktigste prioriteringer."

 

For å gjøre jobbhverdagen positiv og motiverende for sine medarbeidere og kunder, vektlegger Harald en realistisk tilnærming til arbeid og ansvar. Det er to kritiske ting han alltid sørger for at er på plass: For det første må en idé eller et tiltak ha potensiale. Hvis man ikke er trygg på at man går inn for å gjøre noe konstruktivt, er det bedre å la være. Det andre er alltid å sørge for at det ikke inngås løfter eller skapes forventninger som man ikke er trygg på at man kan innfri eller levere. Er man til å stole på kan man ha en betydelig positiv påvirkning på de man har rundt seg.

 • AVAN

Alma Thorarensen

HR-Konsulent


«Med et klart og åpent sinn finnes det valg i alle situasjoner. Derfor finnes det ikke problemer, bare best mulig løsning hver gang.»

 

For å sikre at hjulene går smidig rundt i et konsulenthus må kjernen, ledelsen og administrasjonen, være godt forberedt. Dette sikres ved å sette konsulentene først og bygge opp en struktur og prosesser som støtter. Ved å gi konsulentene støtte i hverdagen kan de møte kundens behov på best mulig måte. Smidighet i hverdagen handler også om å spre positivitet og smil til de rundt seg – noe Alma har massevis av.

 • AVAN

Anita Sørbye Røren

Senior Consultant


Anita brenner for å finne løsninger som skape gode endringsprosesser i sine prosjekter, både for organisasjonen og menneskene. Hun motiveres av å se den positive effekten en endring og et prosjekt kan gi, som økt effektivitet og verdiskapning. Anitas fremste styrke er at hun har en god helhetsforståelse og tenker fremtidsrettet for å sikre videre organisasjonsutvikling. Hun har en inkluderende, kreativ og innovativ lederstil, og har troen på å gi medarbeiderne sine en høy grad av frihet i utførelsen av arbeidet sitt for å lykkes.

 • AVAN

Hans-Petter Thune

Seniorkonsulent


«Hvordan skape og beholde fokuset på mennesket i en digitalisert verden»

 

Hans-Petter er opptatt av å forstå mennesker og menneskers handlingsmønstre i dag og i fremtiden for dermed å kunne bistå i utvikling av nye forenklede, effektive og moderniserte arbeidsprosesser. Han er meget strukturert og har evnen til å balansere ett stødig overblikk med å sette søkelyset på detaljer når nødvendig. I tillegg til erfaring fra store organisasjoner både på kunde-, leverandør- og rådgivningssiden, er han en representant for det gode team hvor motivasjon, selvstendighet og forståelse står sentralt for suksess.

 • AVAN

Jørn Lyford

Senior Project Manager


"Alt passer ikke inn i en boks, så derfor tenker jeg også utenfor boksen."

 

Jørn har lang erfaring som prosjektleder og rådgiver for store komplekse globale og nasjonale prosjekter. Som person er Jørn utadvendt og har lett for å komme i kontakt med mennesker. Dette i kombinasjon med administrativ og teknologisk forståelse gjør at han trives godt i roller hvor teknologi benyttes til å understøtte forretningsmessige målsetninger og prosesser. Gjennom sin brede erfaring og sine gode evner til å se helheten i de tekniske løsningene trives Jørn med "å tenke utenfor boksen".

 • AVAN

Kenneth R Pedersen

Technical advisor


"God kommunikasjon er nøkkelen til at prosjektet lykkes."

 

Det er viktig at forventninger fra kunde og leveranse står i forhold til hverandre, og god kommunikasjon er oppskriften for et godt resultat! Kenneth en unik evne til å sikre god kommunikasjon mellom mennesker i organisasjoner. Han bruker sin brede erfaring og faglige trygghet til at leveransene går smidig og i tråd med kundens ønsker.

 • AVAN

Jorunn Hoseth Klund

Business Controller


De beste beslutningene tas når vi har gode styringsdata.

God datakvalitet gir godt utgangspunkt for gode analyser og riktige beslutninger. Jorunn har en analytisk tilnærming til informasjon, og en sunn skepsis til det som ved første øyekast virker riktig.

Hun liker å gå i dybden for å forsikre seg om at utfallene er riktige, og om det finnes flere alternative måter å se en sak på. Jorunn er ansvarsbevisst, har fokus på kvalitet og er opptatt av å bygge

tillit. Hun drives av at selskapet skal fortsette sin sunne økonomiske utvikling.

 • AVAN

Eivind Ebbell Ødegaard

Senior Solution Architect


"Jeg liker å ta noe som ikke fungerer i det hele tatt og skape noe som løser problemet."

 

Eivind har ekstra fokus på menneskene i teamet. Med sin gode forretningsforståelse og evne til å sette seg inn i kundens kjerneverdier og hovedmål sørger han for at prosjektene oppnår de gevinster som er definert som suksessfaktorer for prosjektet. Han har tatt med seg mye lærdom gjennom over 20 års erfaring, blant annet ved oppkjøpsprosjekter hvor det er viktig å ta vare på kjerneverdier og de ansatte.

 • AVAN

Geir Harald Hansen

Senior Project Manager


"Gå inn i nye situasjoner med et så åpent sinn som mulig"

 

Geir er kjent for å ha lett for å komme i kontakt med folk, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger og oppgaver. Med sin lange erfaring og brede kompetanse har han et trygt og solid utgangspunkt for å vurdere situasjoner, skape ro og en grobunn for samarbeid. Han understreker hvor viktig det er å ikke være forutinntatt, verken med personer eller oppgaver, og mener at man ved å tilnærme seg oppgaven med et åpent sinn og respekt for det eksisterende kan tilstrebe å levere til de forventninger som er satt, og samtidig tilføre kunden noe mer utfra erfaringene som er gjort under prosess og i tidligere oppdrag.

 • AVAN

Gunnar Aarnes

Senior Project Manager


"Mitt fokus er på eierstyring i prosjekter og levering innen tid, kostnad og omfang for kunden."

 

Gunnar drives av utfordringene som følger av å motivere en gruppe mennesker til å jobbe sammen mot et felles mål. Han liker seg i prosjektgrupper med forskjellige personligheter og perspektiver som skal trekke i samme retning, inspireres når det er utfordrende, og når det er behov for endring og utvikling. Han tar med seg en lang og bred erfaring fra arbeid som både produktsjef, konsulent og prosjektleder når han går inn i nye prosesser, og balanserer det utmerket med en entusiasme for nye ideer og et stødig fokus mot måloppnåelse.

 • AVAN

Eivind Yseteng

Senior Project Manager


“The success of a company is all about the choices it makes. I assist in making the choices”.

 

Eivind er en senior prosjektleder som har et ønske om å gjøre en forskjell. Han har et ønske om å skape merverdi for de menneskene han jobber sammen med og ikke minst for. Han er et tydelig ja-menneske og i praksis betyr det at han ikke gir seg før han har fullført. I dette ligger det at han er opptatt av å få ting gjort, på rett måte og til avtalt tid, kost og kvalitet. For å kunne levere, har han en god holdning og er spesielt opptatt av teamfokuset.

 • AVAN

John Strømseng

Senior Project Manager


"Den gode prosessen gjør at kunden lykkes"

 

For et vellykket prosjekt må man, før oppstart, ha et tydelig definert målbilde og omfang som møter interessentenes behov og krav. John er nøye med å forankre dette og å avstemme med alle involverte parter underveis i prosessen. Dette sikrer forventningene til sluttproduktet og at prosessen er god. I gjennomføringen er John opptatt av tydelighet og ansvar, og at alle involverte har de samme målsetninger og prioriteringer. Og han har stor tro på å skape en god lagånd og positiv stemning på tvers av prosjektet.

 • AVAN

Kathrine Vogt-Bunes

Senior Project Manager


"The devil is in the details -men som prosjektleder er kunsten å finne balansen mellom helheten og detaljene!

Det hevdes at Napoleon levde etter sitatet og at Churchill var opptatt av selv de aller miste detaljer. Noen prosjektledere foretrekker oppstarten av prosjekter med mye energi og idemyldring. Kathrine elsker sluttfasen. Hun elsker å se hvordan alle detaljene kommer sammen og danner en fin helhet, og hun elsker å se hvordan kunden høster fruktene av den gode planleggingen av detaljene i oppstarten. Kathrine er nettopp det; en prosjektleder som har overblikket på helheten, men som også forstår og verdsetter verdien detaljene spiller for et vellykket prosjekt.

 • AVAN

Stefan Haug

Senior Solution Architect


"Teknologi gir spillerom til å hjelpe de som trenger det."

 

Stefan er opptatt av mennesker og om hva man kan gjøre slik at hverdagen blir lettere for både kolleger, kunder og sluttbrukere. Han fremhever at det er mange forskjellige bakgrunner, kompetanser og forutsetninger man har med seg i arbeidslivet, og mener det er viktig å reagere positivt på forskjeller. Være seg kompetansenivå eller annet skal man alltid forsøke å gjøre noe konstruktivt og motiverende fremfor at noen skulle falle utenfor eller blir hengende bak.

 • AVAN

Frode Aarhus

Senior Project Manager


«Verdiskapende prosjektledelse»

 

For å kunne gjennomføre prosjekter så effektivt som mulig, samt gi kunden mulighet til å ta ut ønskede gevinster, er det behov for «verktøykasser» med ulike prosjektmetoder, samt bred og allsidig ledererfaring. Frode oppnår gode resultater gjennom å få det beste ut av alle prosjektdeltagere. Gjennom sin lange erfaring har Frode tilegnet seg en variert «verktøykasse» som han benytter til å etablere og drive prosjektet så effektivt som mulig. Han blir ofte hentet inn til prosjekter som krever sterk styring, bred forankring og koordinering, og som krever kundens involvering.

 • AVAN

Øyvind Bjelland

Senior Project Manager


"Det er viktig å se de store linjene før man går inn i detaljene"

 

Øyvind er kjent som 'problemløseren' i komplekse situasjoner. En stor del av årsaken er hans evne til å

trekke paralleller og unngå blindveier ved å sammenligne tidligere erfaringer, men samtidig være våken og oppmerksom på at alle situasjoner er unike og krever sin spesifikke tilnærming. Han er opptatt av kvalitet og søker alltid etter å levere fra seg den beste informasjonen som kan innhentes. Øyvind vektlegger at kunden har et behov som man er der for å dekke, og jobber for å være en trygg ressurs, en trygg konsulent og et 'trygt kjøp' hvor man får det man blir lovet.

 • AVAN

Lars Erik Ranner

Senior Advisor


«Å dele kundens ambisjoner, gir felles resultater»

 

Lars Erik er en kreativ og pragmatisk rådgiver som finner løsninger der mennesker og teknologi er i fokus. Han har sin styrke i strategisk rådgivning og organisasjonsutvikling med en rasjonell tilnærming til gjennomføring av prosjekter og endringer.  Hans driv er hele tiden å  levere forretningsverdi.

 

Gjennom karrieren har han tilegnet seg betydelig internasjonal erfaring gjennom suksessfull ledelse av programmer og prosjekter. Lars Erik har en utstrakt kulturforståelse, som kan være den kritiske faktor for å oppnå felles forståelse og resultater.

 • AVAN

Kai Gulbrandsen

Senior Consultant


«Når alle forstår hva vi ønsker å oppnå og hvorfor, har vi et godt fundament for suksess, enten det er prosjekt, program eller ledelse».

 

Kai har lang erfaring fra ledelse i store internasjonale selskaper. Han kan vise til suksess fra endringsprosjekter, digitaliseringsprosjekter og innføring av nye prosesser og teknologier. Han har utrolig bred erfaring fra ledelse av nasjonale og internasjonale programmer og prosjekter av kompleks natur i store organisasjoner med mange interessenter.

 

Med sin tekniske og økonomiske utdannelse, trigges han av hvordan en kan utnytte teknologi til å forbedre forretningen. Samtidig er han opptatt av hvordan endringer påvirker og gir nye muligheter for sluttkunden. Kais evne til å se det store bildet, hans nysgjerrighet og lange erfaring er høyt verdsatt. Samtidig er han konkret, handlingsorientert og evner å bygge relasjoner og tillitt på tvers.

 • AVAN

Øyvind Antila

Senior Consultant


​«Økt verdiskapning gjennom riktig anvendelse av teknologi» ​

 

Øyvind ser muligheter der teknologi kan gjøre virksomheter bedre, ved å effektivisere, forenkle og modernisere arbeidsprosesser. Han har et sterkt engasjement for å levere høy kvalitet i alle ledd og skape god verdi for virksomheten. I tillegg til å ha solid erfaring fra flere ulike infrastrukturprosjekter, er Øyvind utadvendt, initiativrik og forstår virksomhetens behov. ​Han er nysgjerrig, ikke redd for utfordringer og god til å håndtere risiko. Noe han også demonstrerer godt gjennom sin lidenskap for luftsport.

 • AVAN

Fabrizio Acquati

Senior Solution Architect


"Løsningsarkitektur er LEGO for voksne."

 

For å komme frem til en god løsning på et teknisk problem må man ha med seg erfaring, ifølge Fabrizio. Man må ha kjennskap til de forskjellige aspektene og delene: hvilke unike egenskaper de har, hvilke muligheter de gir og hvilke restriksjoner de innebærer. Men før man åpner Legokassa for å utforske mulighetene må man ha arkitektur i bunn. En idé om hvor man skal, hvordan man skal gå frem, og hvilke

problemer man vil løse. Og en slik idé, en slik intuisjon om hvilke potensiale man besitter, kommer utelukkende med erfaring.

 • AVAN

Anders Lindgren

Senior Architect


«Det er først når du forstår behovet, at du har muligheten til å lage det beste systemet»

 

Styrken til Anders er å forstå helhet, sammenhenger og konsekvenser av de valg som tas i et langsiktig perspektiv. I bunnen ligger en grunnleggende forståelse for hvordan IT-systemer fungerer og samhandler. Han jobber for å sikre at virksomheten får en robust og fleksibel systemportefølje og har fokus på datakvalitet og solide integrasjoner. Han er opptatt av å forstå behovene forretningen har, for på den måten å kunne gi de beste rådene om hvordan IT-løsningene skal bygges. Anders har solid erfaring med systemutvikling, arkitektur og IT-ledelse. Fokus er alltid å skape verdi for virksomheten gjennom bruk av teknologi.

 • AVAN

Snæthor Halldorsson

Senior Project Manager


"Si ifra når du ser at noe er i ferd med å gå galt. Det er aldri feil å be om hjelp for å få nye perspektiver og løsninger."

 

Under en lunsj-samtale i begynnelsen av hans profesjonelle karriere la Snæthor frem noen forslag til forbedringer for bedriften hvor han var ansatt. Han jobbet da i et forsikringsselskap på Island hvor det gikk mye tid til fysisk å legge papir i mapper for å holde orden, og han mente han så rom for å implementere nye og effektive forbedringer med bruk av teknologiske hjelpemidler. Hans nytenkende forslag viste seg å være fødselen til hans første IT-prosjekt og resulterte i konstruktive og fremtidsrettede endringer for hele selskapet.

 • AVAN

Fred Olav Bolsøy

Senior Project Manager


"Ting må være i vater. Jeg liker orden og oversikt."

 

Fred-Olav er meget strukturert og besitter en god egenskap til å balansere detaljfokus med et trygt og stødig overblikk. Han er rask til å sortere tankene og legger fort merke til at noe ikke er som det skal. Denne evnen gjør at han behersker mange og komplekse oppgaver på en gang, men det gjør ham også til en dyktig rådgiver som effektivt assisterer når noen står fast ved et problem, og hjelper de med å løfte blikket og se det store bildet.

 • AVAN

Morten Riseth

Senior Project Manager


"For å kunne levere et vellykket prosjekt må man ha tro på prosjektet"

For Morten er ett ord viktigst i arbeidshverdagen; scope.

Hva er bakgrunnen for prosjektet, og hvor skal man? Hva er det prosjektet skal levere?

Vet prosjekteier hva som skal leveres? Forstår prosjektressursene hva som skal leveres? Omforent forståelse for hva et prosjekt skal levere, altså scope/omfang, er essensielt for prosjektets mulighet for suksess. Dette er også grunnmuren for motiverte prosjektressurser som føler et ansvar for sine oppgaver og som har tro på at de kan levere et vellykket prosjekt.

Med over tjue års erfaring som både teknisk ressurs og som prosjektleder evner han å tidlig se potensielle fallgruver og kan styre prosjektene i riktig retning på et tidlig tidspunkt.

 • AVAN

Atle S Martinsen

Senior Consultant


"Aldri la deg bli stresset. Du kan bare gjøre én ting om gangen."

 

For Atle handler arbeidet i hovedsak om å finne den mest optimale løsningen på hva man har foran seg av oppgaver. Alltid et smil om munnen og med omtanke for kollegaer. Menneskene han arbeider med er nemlig hovedmotivasjonen til Atle, og han vektlegger å snakke med alle, inkludere alle som er med, enten det er i en avdeling eller gruppe slik at ingen faller utenfor. Han er kjent for å kunne ta til seg nye ting raskt, og for å være effektiv til å finne gode løsninger på umiddelbare problemer.

 • AVAN

Henning Enersen

Seniorkonsulent


«Sikt på månen. Om du bommer, havner du blant stjernene.

Tenk stort!»

 

Henning legger sin stolthet i å hjelpe kunden i mål. Han er genuint opptatt at alle involverte skal være med på reisen og at det skjer på en ryddig og ærlig måte. Han er logisk og nøyaktig med et naturlig behov for at alt skal holde høy kvalitet.

 • AVAN

Karine Lysaker

senior consultant


«Change is not an event, it’s a process»

 

Karine er opptatt av menneskene bak de ulike rollene i en organisasjon, og hvordan skape prosesser som gir en bedre arbeids hverdag. Hun involverer de ansatte i å finne løsninger som bidrar til forbedring og forenkling. Med kreativitet og tillit involverer Karine de nødvendige menneskene for å skape varig endring.

 • AVAN

Kjetil Næssan

Senior Project Manager


"A plan is nothing - planning is everything!"

 

Kjetil er en person som verdsetter proaktive holdninger og mest mulig forutsigbarhet for alle involverte. Åpenhet, planlegning og god kommunikasjon er nøkkelen til suksess i mange av hans prosjekter og engasjementer. Kjetil har erfaring fra ledelse og prosjektledelse i lokale og globale organisasjoner. Han har stor gjennomføringsevne og liker å jobbe både strategisk, så vel som operativt der det trengs. Kjetil har stort fokus på å få alle til å dra i samme retning mot et felles mål for å skape leveransene, resultatene og gevinstene man er ute etter

 • AVAN

Bodil Bjanes

Managing Director


"Vi dyrker en kultur hvor konsulentene skal være vinnerne."

 

Men en visjon om å være det beste stedet å være ansatt som konsulent arbeider vi kontinuerlig for å kunne gi konsulentene den ultimate hverdagen. Det er viktig at vi kjenner hverandre godt og at fellesskapet føles som hjemme. For Bodil handler det om å finne rett kommunikasjonsflyt og se enkeltmennesket. Alle skal kjenne tilhørigheten i Avan, og hun dyrker en sosial, åpen og magnetisk kultur som løfter frem de ansatte.

 • AVAN

David Reiersrud

Seniorkonsulent


«Great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people»

Bevisstheten om kraften av godt samarbeid i teamet,

viktigheten av en god start, og evnen til å skape og utnytte det momentum som blir i et prosjekt, er sentralt for David. Dette for å sikre at forretningen oppnår de gevinster som er lagt til grunn. David har erfaring fra ledelse i linje og program- og prosjektledelse og er en engasjert, proaktiv og drivende leder som tilfører prosjektene positiv energi. 

 • AVAN

Sten Tore Fredriksen

Senior Solution Architect


"Vær tilstede i øyeblikket og ta oppgavene slik de er"

 

Sten Tore ble sendt på programmeringskurs som 8åring og har ikke sett seg tilbake siden. Han higer etter å bli bedre, både teknisk og i kommunikasjon, og vektlegger breddekompetanse og holder seg oppdatert på både psykologi og teknologisk utvikling. Han begynte tidlig å kurse andre og har tilegnet seg gode og lett forståelige kommunikasjonsegenskaper der det er komplekse forhold som skal forklares. Med sitt intuitive og nysgjerrige sinn er han kreativt sterk og god å samarbeide med.

 • AVAN

Eirik Hamer

Senior Solution Architect


"Jeg liker når man blir satt litt på bar bakke og må finne den beste løsningen."

 

Eiriks første møte med databehandling var da han ble med sin far, en siviløkonom som var tidlig ute med å benytte seg av teknologiske verktøy, på kontoret for å se hvordan de jobbet. Lukten av store mekaniske maskiner som fylte veggene fra gulv til tak og lange remser av hullbånd som lagret digital informasjon gjorde sterkt inntrykk på Eirik. Dette banet vei for et naturlig karrierevalg. Han hadde stått på innsiden av informasjonsbehandlingen. På innsiden av en datamaskin i sin spede begynnelse.

 • AVAN